HOME

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt  18 actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland in hun strijd tegen de voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport.

Onnodige laagvliegroutes over maar liefst 6 provincies. Met flinke negatieve effecten op gezondheid, milieu én veiligheid. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan.  En SATL strijdt voor transparante besluitvorming èn behoorlijk bestuur.

Wij verwachten dat de besluitvorming rondom Lelystad Airport transparant is en op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek. En dat deze volgens de wet- en regelgeving verloopt. Toch stuiten we steeds op fouten, verkeerde aannames en een eenzijdige voorspiegeling. Telkens ten nadele van de bewoners.

SATL voert actie op basis van de feiten en werkt hierin nauw samen met diverse experts op het gebied van de luchtvaart, geluidseffecten, milieu en bestuursrecht.

SATL
verjaring schade lelystad airport
stikstof

DE FEITEN OVER
DE ECONOMISCHE WAARDE VAN LELYSTAD AIRPORT

De luchtvaart is allang niet meer de motor van onze economie.
Nederland  is zelfs beter af  zònder Lelystad Airport.

Lees hier de feiten