Over SATL en contact

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En verenigt 21 actiegroepen van bezorgde burgers uit heel Nederland in hun strijd tegen de voorgenomen laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Onnodige laagvliegroutes met zeer negatieve effecten op gezondheid, natuur én veiligheid. SATL strijdt voor een aanpak waarbij mens, gezondheid en leefmilieu voorop staan.

Transparant en behoorlijk bestuur

SATL strijdt voor transparante besluitvorming èn behoorlijk bestuur. Wij verwachten dat de besluitvorming rondom Lelystad Airport transparant is en op basis van feiten en zorgvuldig onderzoek. En dat deze volgens de wet- en regelgeving verloopt. Toch stuiten we steeds op fouten, verkeerde aannames en een eenzijdige voorspiegeling. Telkens ten nadele van de bewoners en de natuur. En in het voordeel van de luchtvaart.

SATL voert actie op basis van de feiten en werkt hierin nauw samen met diverse experts op het gebied van de luchtvaart, geluidseffecten, milieu en bestuursrecht.

De voorgenomen laagvliegroutes treffen maar liefst 6 provincies: Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Flevoland.

Verklaring en beleidsplan SATL

De Samenwerkende actiegroepen zijn gebundeld in de Stichting Laagvliegen NEE. Deze stichting heeft een ANBI – status.

Beloningsbeleid: onbezoldigd

Lees hier de verklaring van SATL

En hier kan je het beleidsplan lezen. Hierin is ook de financiële verantwoording  opgenomen.

Contact met SATL

Voorzitter:                  Leon Adegeest
Vice-voorzitter:       Hans Kempenaar
Secretaris:                 Marc Huiberts

Algemeen:  info@satl-lelystad.nl
Voorzitter:  voorzitter@satl-lelystad.nl
Secretaris:  secretaris@satl-lelystad.nl
Penningmeester: penningmeester@satl-lelystad.nl

Correspondentieadres:
Om de Landskroon 3
7722VG Dalfsen

Bankrekeningnummer:
NL74 RABO 0337 4485 31 t.n.v. Stichting Laagvliegen NEE
RSIN: 8596.81.944
KVK-nummer:  73838950

Wilt u doneren?

Heel graag, we kunnen elke euro gebruiken.

De stichting heeft een ANBI - status. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Doneren kan via deze link.

anbi satl

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen
* verplicht veld