Documenten

In de loop van de tijd is er door verschillende groepen binnen SATL onderzoek gedaan. Zo werd er in eerste instantie onderzoek gedaan naar de MER (milieu-effect-rapportage) die voor Lelystad Airport was opgesteld. Leon Adegeest begon deze rapportage onder de loep te nemen en kwam er al snel achter dat er fouten in zaten. Vanaf dat moment begon duidelijk te worden dat de uitbreiding van Lelystad Airport een project is wat ondanks vele negatieve adviezen van experts toch door is blijven rollen. Op deze pagina verzamelen we de feiten en resultaten van onderzoek die er bekend zijn rondom Lelystad Airport in omgekeerde datum van verschijning, het meest recente bovenaan:

Maart 2019
Wegwijs in de geluidscontouren jungle
Onderzoek: P. Sijtsma
Uitleg bij de berekening van geluidscontouren, waarom de voor Lelystad Airport gehanteerde methode verouderd is en bovendien verkeerd toegepast. Download het rapport hier

Februari 2019
Lelystad Airport voor gezien
De uitgebreide zienswijze is ingediend op 21 februari 2019. Met daarin alle tot dan toe onderzochte aspecten en bezwaren tegen het aangepaste luchtvaartbesluit Lelystad Airport. Download het rapport hier

December 2018
Analyses belevingsvlucht Naar aanleiding van de belevingsvlucht op 30 mei 2018 heeft SATL haar bevindingen op een rij gezet en aan het ministerie van I&W aangeboden:  Download het rapport hier

December 2017
Laagvliegroutes Lelystad Airport slecht voor de gezondheid
Literatuurstudie uitgevoerd door: Drs L. Beijderwellen (huisarts) en Msc S.Botschuijver (moleculair bioloog en promovendus): Download het document hier

September 2017
Luchtruim niet geschikt voor uitbreiding Lelystad Airport
Uitzending Zembla. Bekijk de uitzending hier

Augustus 2017
Analyse van de geluidstudie voor Lelystad Airport, MER-deelonderzoek 4a
Door dr. Ir. L. Adegeest  is een analyse gemaakt van het deelonderzoek geluid zoals dat bij het MER gevoegd is (versie 1.3 d.d. 27 juli 2017). Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die in het deelonderzoek geluid en andere openbare informatie (bijvoorbeeld zoals gepubliceerd door de Alders Tafel) terug te vinden zijn: Download het document hier

Juli 2016
In de argumenten die pleiten voor de uitbreiding van LA wordt steevast genoemd dat Schiphol en vooral de uitbreiding hiervan essentieel is voor de Nederlandse economie.

Het rapport: Advies Mainports voorbij, uitgevoerd door de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur
Betreft onderzoek naar de het belang van de Mainports.
De mainports worden door diverse partijen, waaronder het Rijk, beschouwd als de motoren van de Nederlandse economie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016). De raad concludeert in hoofdstuk 2 van dit advies echter dat de Rotterdamse haven en Schiphol níet de motor van de Nederlandse economie vormen. Download het rapport hier