Voorkom verjaring van schade door Lelystad Airport

Op 1 april 2015 is het Luchthavenbesluit Lelystad in werking getreden. Op grond van de Wet luchtvaart (Wlv) kan een belanghebbende verzoeken om een vergoeding van de schade (Bijvoorbeeld: Schade door waardevermindering van je huis, inkomstenderving van een camping, ongeschikt worden van een locatie enz) . In dit geval als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. In het geval van Lelystad Airport is dit op 1 april 2020. Als je de veroorzaker niet binnen 5 jaar aansprakelijk hebt gesteld, loop je het risico op verjaring en kan je een mogelijke aanspraak op schade kwijtraken.

Het gaat nu dus niet om het daadwerkelijk claimen van schade. Maar om het veiligstellen van het recht om later eventuele schade te kunnen verhalen.

We gaan er niet vanuit. Maar àls het vliegveld wordt geopend en je hebt schade, dan kun je schade alléén claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. Doe je dit niet op tijd, dan kan je je aanspraak op schadevergoeding verliezen.

Je behoudt je recht op schadevergoeding middels een zogenaamde 'stuitings-brief'.

Voor wie is dit van belang?

Iedereen die mogelijk schade gaat ondervinden van de activiteiten als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat zijn héél veel mensen, organisaties en bedrijven. In de buurt van Lelystad Airport en onder de aanvlieg- en laagvliegroutes.

Opening Lelystad Airport leidt tot aanzienlijke waardedaling woningen

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat woningen onder vliegroutes en nabij luchthavens in waarde dalen. Uit een recente risico analyse van bureau ‘Langhout en Wiarda’ (expert bestuursschade en omgevingsrecht) blijkt:

  • Er zijn alleen al in Flevoland, Gelderland en Overijssel ruim 9.000 woningen die in waarde zullen dalen;
  • De waardedaling van woningen kan oplopen tot 10%, afhankelijk van de toename van het aantal decibels;
  • Het totaal van de waardevermindering, ofwel schade, is €126 miljoen.

Als voorbeeld: Voor een huis in Gelderland van gemiddeld €313.500 is de te verwachten waardedaling tussen de €9.405 en €31.350.

langhout en wiarda

Better safe than sorry: Stuur de brief in vòòrdat het te laat is

Om verjaring te voorkomen is het belangrijk om vóór 1 april 2020 een stuitingsbrief te sturen naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hiermee behoud je je alle rechten voor om indien je op enig moment in de komende 5 jaar schade ondervindt als gevolg van de activiteiten op en door Lelystad Airport je schadevergoeding kunt eisen.

Wij hebben door een advocaat een stuitingsbrief laten opstellen, specifiek voor Lelystad Airport. Deze brief stellen we aan ieder ter beschikking om te gebruiken.

Het is eenvoudig. Open de brief en vul je persoonlijke gegevens in. Print deze uit. Vervolgens raden wij aan de brief aangetekend te versturen. Aangezien je dan een bewijs van ontvangst hebt.

 

 

Breng ook je buren op de hoogte!

Print deze flyer en geef ze aan iedereen bij jou in de straat.

Print 2 flyers op 1 A4
Enkele flyer

 

Graag jouw donatie

De stuitingsbrief is speciaal voor Lelystad Airport opgesteld door een advocaat. Hier zijn kosten mee gemoeid. En alles wordt betaald uit giften en donaties. Jouw donatie is dan ook hard nodig. Dus als je gebruik maakt van deze stuitingsbrief, graag een donatie. Deze kan je eenvoudig en veilig doen via Ideal.

doneer lelystad airport

Ook gemeenten komen in actie

Inmiddels zijn meerdere gemeenten al in actie gekomen om de burgers te wijzen op de verjaringstermijn en met het beschikbaar stellen van een stuitingsbrief.

De Stentor 30 januari 2020

30-1-2020 De gemeente Heerde gaat inwoners helpen schadeclaims in te dienen voor de opening van vliegveld Lelystad. Daarmee moet de waardevermindering van woningen gecompenseerd worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad maandag unaniem een motie aangenomen. Lees het artikel van de Stentor.

 

31-1-2020 Epe worstelt met het protest tegen Lelystad Airport. Waar raadsleden een tandje bij willen schakelen, trapt wethouder Jan Aalbers op de rem. Zo wil hij inwoners best wijzen op de brief voor het indienen van een schadeclaim, maar deze niet bundelen en als pakket naar ‘Den Haag’ sturen. ,,Wij zijn geen ombudskantoor.” Lees het artikel van de Stentor

 

De Stentor schreef een helder artikel over verjaring en Lelystad Airport.
Lees het artikel van de Stentor

Waarschijnlijk (en helaas) is de waardedaling nog hoger:

  • De werkelijke geluidsoverlast blijkt veel hoger dan door het ministerie van I&W is berekend in de Milieu Effect Rapportage. Aangetoond is dat deze circa 3dB (decibel) meer is.
  • Berekend is hoe elke extra decibel overlast, leidt tot meer schade. Zo kan de schade van +3dB ook worden berekend. Dan blijkt dat hetzelfde huis in Gelderland niet minimaal € 9.405,- waardevermindering heeft, maar minimaal € 15.675,-
  • Wanneer de +3dB wordt doorgerekend, dan komt de schade uit op meer dan €1,1 miljard euro!
  • En dit is alles met het oog op het voorgenomen aantal van 45.000 vliegbewegingen per jaar. Schiphol heeft (uiteraard) de wens om te blijven groeien naar 100.000 vliegbewegingen en meer ...
voorkom verjaring lelystad airport