Economisch belang Lelystad Airport

Economisch belang, het fundament onder uitbreiding Lelystad Airport

Het ontwikkelen Lelystad Airport tot een mainport gebeurt op initiatief van de Schiphol-groep. Met het uitbreiden van het aantal vliegbewegingen wil Schiphol groeien.

De groei van Schiphol zo wordt beweerd, is belangrijk voor de economie van Nederland.  Deze overtuiging vormt de basismotivatie voor uitbreiding van de luchthaven, die gepaard gaat met veel overlast voor de omgeving.

Betrokken experts:

Dr. Walter Manshanden
-Econoom. NeoObservatory 

Drs. Leo Bus
- Econoom. LeoBus.nl

Drs. A. Visscher
- Voormalig managing director Akzo Nobel, Lector Universiteit Groningen

In juli 2016 werd er een toekomstvisie geschreven door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, waarin het economisch belang van de mainports al wordt genuanceerd lees hier meer

In februari 2018 verscheen het rapport over de kosten van Lelystad Airport voor het toerisme in de omgeving van het vliegveld en onder de laagvliegroutes. Er wordt gesteld dat er in het Nederlands toerisme 5000 banen verloren zullen gaan als gevolg van uitbreiding LA. Het onderzoek is een initiatief van tegenstanders van uitbreiding van het vliegveld. Het is bedoeld als voorschot op een volledige maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Lees het rapport

In 2019 zijn er twee rapporten verschenen die het economische belang van uitbreiding luchtvaart én Lelystad Airport ronduit onderuit halen.
Het betreft deze twee onderzoeken:

De Nederlandse economie is beter af zonder Lelystad Airport

Het rapport van de second opinion van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Lelystad Airport uitgevoerd door de economen Walter Manshanden van NeoObservatory en Leo Bus in opdracht van SATL-Lelystad.

De Nederlandse economie is beter af zonder Lelystad Airport

De resultaten wijzen uit dat het economisch belang voor Nederland zoals is gesteld als motivatie voor de ontwikkeling van Lelystad Airport niet zijn zoals eerder gepubliceerd in de ‘verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse’ (MKBA) voor de luchtvaart. Dit rapport is in 2018 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld door de adviesbureaus Decisio en SEO. Lees hier het bericht over alle 'ins and outs' van deze analyse plus het rapport met de bijlages

Bekijk het interview de economen Manshanden en Bus op RTV-Oost

Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden?

 

Het rapport uitgevoerd door CE Delft,  in opdracht van de stichting Natuur en Milieu:

Moet de luchtvaart groeien om onze welvaart te behouden?

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat de Nederlandse economie en het vestigingsklimaat schade oploopt als de groei van Schiphol wordt beperkt, ook niet als er een beperkte krimp van de luchtvaart plaatsvindt. Dat concludeert onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft na onderzoek in opdracht van de stichting Natuur en Milieu.
Download en lees hier het volledige rapport

Wat kost vliegen/ Schiphol de staat Nederland?

2019

Follow the money heeft alle subsidies van de Nederlandse overheid aan de luchtvaart op een rijtje gezet, en dat blijken er dan heel erg veel te zijn; "Een goedkoop ticket komt niet zomaar uit de lucht vallen"

Een ticket naar Toulouse kost inclusief alle toeslagen zo'n €82,- maar de subsidies van de Nederlandse overheid die niet in dit ticket worden meegenomen zijn:

Vliegtickets zijn vrijgesteld van btw, dat scheelt 7,35 per persoon. Er wordt 45 euro per persoon geïnvesteerd in de infrastructuur om Schiphol bereikbaar te houden. De grensbewaking kost 3,50 euro per persoon. De pijpleidingen om kerosine op Schiphol te krijgen kosten 0,05 per persoon, waarbij het onbelast laten van de kerosine 25 euro per persoon scheelt. Het totaalbedrag aan kleine extra subsidies schatten we op 0,25 euro per persoon. Namens de Europese Unie wordt 1 euro per persoon in de vlucht gestoken, met name om het luchtruim te reorganiseren. Tenslotte krijgt de luchtvaartmaatschappij voor 4,14 euro per persoon aan gratis uitstootrechten. Dat brengt het totale subsidiebedrag op 86,29 euro. Dit staat nog los van de staatsschuld die vanwege de investering in Air France-KLM met 43 euro per persoon toeneemt..... Lees het hele artikel  van Follow the Money hier

Kerosine is vrij van belasting.

Terwijl op benzine sinds jaar en dag belasting wordt geheven is kerosine sinds 1944 vrijgesteld van enige belasting. In 1944 werd er een internationaal verdrag in Chicago opgesteld ter stimulering van de luchtvaart (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2010-259.html) deze stimulering is flink uit de hand gelopen..

Derving van accijns, BTW en CO2-heffing bij kerosine: hoeveel is dat ongeveer?
Het komt er op neer dat de staat ongeveer €0,74 per liter kerosine mis loopt. Voor een retourtje Eindhoven - Barcelona (2400km, Boeing 737-800 9000liter-kerosine) loopt de staat: 9000 * 0,74 = €6650 mis.
In het totaal ging er in 2016 4,7 miljard liter in de tanks van vliegtuigen in Nederland.
Op de website https://www.bjmgerard.nl/?p=5866 wordt de rekensom gemaakt.

juli 2016

"De mainports voorbij"

Publicatie van de raad voor de leefomgeving en infrastructuur (strategisch adviescollege voor regering en parlement!)
Gekeken wordt naar de economische waarde van en het afnemende nut van het mainport-beleid.

Bij Schiphol en de haven van Rotterdam als motor van de economie verwacht de raad een bovengemiddelde waardetoevoeging en een boven- gemiddeld aandeel in het bruto binnenlands product (bbp). Dat vindt de raad niet terug in de cijfers, zoals hieronder wordt geschetst....

De raad laat met de aanbeveling ‘laat apart mainportbeleid los’ in dit advies een tegengeluid horen in het huidige mainportdiscours.

Download hier de pdf van het rapport