Zwaan Rossi – Een lesproject voor basisscholen

Om het bewustzijn bij alle mensen te vergroten, kunnen we de kinderen en jongeren niet vergeten.
Hierbij het verhaal van Zwaan Rossi voor kinderen van de Basisschoolleeftijd,
met opdrachten in toenemende moeilijkheidsgraad.

Veel plezier gewenst,
Angelique Karreman en Veerle Moons, Hoog over Zwolle.

Inleiding

Het verhaal van Zwaan Rossi en daarbij de opdrachten, zijn gemaakt omdat we vinden dat Lelystad Airport, zoals het gepland is met (tijdelijke?) laagvliegroutes, niet moet worden geopend. De vliegtuigen op de lage vliegroutes zullen veel overlast bezorgen aan mensen en het milieu in 6 Provincies! Er vliegen veel vogels op de hoogte van die routes, wat tot ongelukken kan leiden, terwijl de vliegtuigen niet genoeg hoogte hebben voor een noodlanding. De vluchten zijn vooral s’ochtends vroeg en s’avonds gepland, waar mensen slaapstoornissen van krijgen. De uitstoot van kerosine, zoals CO-2, stikstof en (ulta-) fijnstof is slecht voor de natuur en veroorzaakt o.a. longziektes en hart en vaatziekten. Dit alles beïnvloed ons welzijn en de schoolprestaties en de toekomst van de kinderen negatief.

Wij zijn van actiegroep Hoog over Zwolle en hebben ons aangesloten bij Stichting HoogOverijssel en SATL(Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). Tevens werken we intensief samen met bewonersgroepen rond de overige luchthavens. Zij ervaren voortdurend dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Alleen wettelijk vastgelegde afspraken bieden garanties! Daarvoor praten we met Gemeenten, Provincies en Rijk en hebben in 2017 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Luchtvaart vervuilt het milieu, terwijl de lucht van ons allemaal is. Daar kunnen wij zelf ook iets aan doen, door minder te gaan vliegen. We verspreiden flyers om mensen bewust te maken. In 2018 hebben we een demonstratie georganiseerd tegelijkertijd met 6 steden in Nederland. Het thema: stop de luchtvaartgroei. In Zwolle hebben we Zwaan Rossi gepresenteerd.

Lees het verhaal van Zwaan Rossi en/of doe samen een vakantieproject. Deel jullie ervaringen en foto’s of filmpjes met jullie netwerk en met ons (als het op de SATL-site mag staan), of met politici of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Veel plezier gewenst van Angelique Karreman en Veerle Moons.
angeliquekarreman69@gmail.com en veerlemoons@live.nl

Download de inleiding PDF

Het verhaal

Download de PDF

 

De Opdrachten

Download de Opdrachten PDF

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Samenwerkende actiegroepen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

Persbericht:

Samenwerkende actiegroepen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels, die Nederland op dit moment in de wind slaat.

De Nederlandse regering staat open voor een bestuursrechterlijk beroep op luchthavenbesluiten voor regionale luchthavens. Dit geldt echter niet voor de regionale luchthavens Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam Airport, waarvoor het Rijk in de Nederlandse wet een bewuste uitzondering maakt.

Om in het verweer te gaan tegen het luchthavenbesluit Lelystad, is SATL op dit moment aangewezen op de burgerrechter. Dit is een voor burgers uiterst kostbare en tijdrovende weg, mede omdat de burgerrechter normaal gesproken geen uitspraken doet over bestuursrechterlijke zaken zoals luchthavenbesluiten.

Volgens SATL is deze situatie volstrekt in strijd met Europese richtlijnen. Deze stellen namelijk dat burgers bij luchthavenbesluiten altijd een ruime toegang tot de bestuursrechter moeten hebben. Dus ook in het geval van Lelystad Airport.

SATL verdenkt de Nederlandse staat er van dat deze bewust de beroepsmogelijkheden voor grote regionale luchthavens buiten de Nederlandse wet heeft gelaten. Immers, op deze manier is een gang naar de rechter zodanig zwaar en kostbaar, dat burgers minder geneigd zijn om tegen plannen als Lelystad Airport in verweer te komen.

De samenwerkende actiegroepen laten zich echter niet stoppen. Ze eisen allereerst dat de minister zich houdt aan de geldende Europese wetgeving. Lukt dat niet, dan overwegen de groepen alsnog een zaak aan te spannen bij de burgerrechter.

Hieronder de  brief aan de minister:

 

Download de brief door op deze link te klikken

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

De nieuwsbrief is weer de deur uit

Lees m online:

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

LAAGVLIEGROUTES NEE VOOR EEN GOED KLIMAAT!

KOMT ALLEN NAAR DE KLIMAATMARS
10 MAART IN AMSTERDAM.

Neem spandoeken b.v tegen de Laagvliegroutes van Lelystad Airport mee.
Verzamelen van het blok:Luchtvaart om 12.15-12.30 uur, voor het Centraal Station bij het oude VVV gebouw, tegenwoordig restaurant Loetje.
Samen lopen we naar de Dam.
Van daar uit gaat de KlimaatMars naar het Museumplein.
Aldaar is er een interessant programma tot 16.00 uur.

De NS zet extra treinen in.
Toch zal het de hele dag zal het waarschijnlijk erg druk zijn.

Tip: Denk na over je volgende vakantie.

Top: Heerlijk weg in eigen land!

Geplaatst in Agenda, Nieuws | Een reactie plaatsen

SATL presenteert vernietigend rapport over Lelystad Airport: ‘Opening vliegveld is onwettig

Vandaag presenteerden Mijndert Ververs en Leon Adegeest namens de samenwerkende actiegroepen tegen laagvliegen de gezamenlijke zienswijze op het luchtvaart besluit Lelystad Airport.

Het is een lijvig document geworden, uitgebracht in boekvorm waarin alle gevonden fouten en risico’s die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bewust en misschien soms onbewust volledig onderbelicht worden.

Mijndert Ververs vat het proces van het doordrukken van de opening van Lelystad Airport heel beeldend samen:

“Lelystad Airport is als een paard wat ze hollend willen beslaan
……….. dat kan helemaal niet, dat paard wordt kreupel!”

Koste wat kost wil de minister het vliegveld openen terwijl er zoveel zaken nog niet de juiste aandacht hebben gekregen.

Het zou goed zijn om het proces stop te zetten en eerst heel goed alles voorbereiden en onderwerpen als veiligheid, birdstrike, overlast voor bewoners, herindeling van het luchtruim heel serieus doorspitten.

Download hier het indrukwekkende rapport van de zienswijze

Geplaatst in Nieuws | 1 reactie

Lelystad Airport zet miljoenen Nederlanders in de herrie

Op zaterdag 4 januari is door NRC een opiniestuk geplaatst over Lelystad Airport. Dit stuk is geschreven door Mijndert Ververs van HoogOverHattem, tevens voorzitter van SATL samen met Leon Adegeest en Jan Rooijakkers van HoogOverijssel en Paul Werkman van HoogOverWezep. Link naar NRC

Het stuk stond in een uitgebreide bijlage van van het NRC over vliegen met veel interessante artikelen. Als je de link naar het artikel volgt staan onder het opinistuk de andere artikelen van deze bijlage, zeer de moeite waard om te lezen.

Zoals:

‘Vliegen is goedkoper dan U denkt’. Met die slagzin adverteerde de KLM in de jaren vijftig. Een retourtje Istanbul kostte 1.037 gulden in 1957. Omgerekend naar het huidige prijspeil is dat ongeveer 3.300 euro.
Je vliegt nu al voor honderdvijftig euro heen en weer naar die stad.

Elektrisch vliegen in je dromen
Belasting op kerosine

 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Geen autonome groei, geen vrachtvluchen op Lelystad Airport

Tweede Kamer heeft op 20 december 2018 motie aangenomen met een duidelijke meerderheid. Autonome groei op Lelystad Airport niet toegestaan. Geen vrachtvluchten.
Voor de motie hebben gestemd :SP, GL, D66, SGP, CU, PvdA, PvdD, 50Plus, CDA.
Tegen: VVD, PVV, Denk, FvD.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Rapport Analyses Belevingsvlucht Leon Adegeest

Dit document gepubliceerd op 13 december 2018 bevat een drietal nadere analyses die geschreven zijn naar aanleiding van de onjuiste beeldvorming die ontstaan is ten aanzien van de resultaten van de belevingsvlucht op 30 mei 2018.

De metingen van de belevingsvlucht laten significant hogere LAmax waarden zien dan de berekende waarden.

 

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Overleg Ministerie I en W / SATL

Rapport van SATL groep deskundigen o.a. dr. ir. Leon Adegeest en dr. ir. Pieter Sijtsma : Analyses Belevingsvlucht 13 december 2018 ( 30 pagina’s )
Veel vragen over de juistheid van de argumenten die recentelijk zijn gebruikt door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ernstige twijfel, zie conclusies. Beleid minister gebaseerd op ?
Afspraak voor overleg met Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar plotselinge aankondiging van Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad. Vertrouwen lijkt opnieuw ernstig geschaad.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Analyses Belevingsvlucht / meten en berekenen

SATL trekt op basis van deze analyses de volgende conclusies:
1. De geluidmetingen van de belevingsvlucht blijken significant hoger te zijn dan de
modelberekeningen die in de MER voor ‘Lelystad’ zijn gebruikt;
2. De gebruikte methode van meten tijdens de belevingsvlucht wijkt niet wezenlijk af
van de wijze, waarop vliegtuigfabrikanten de geluidtabellen voor de
modelberekeningen zelf bepalen en aanleveren aan ICAO;
3. De kans dat op alle meetpunten een dergelijke significante afwijking gemeten wordt,
is statistisch gezien vrijwel onmogelijk;
4. De kans dat de verwachtingswaarde tussen 57.0 dB(A) en 59.2 dB(A) is 98.7%,
Daarmee zijn de meetwaarden minimaal 2.6 dB(A) hoger dan de berekend waarden
(5. Inclusief correcties voor o.a. motortype en startgewicht bedraagt de afwijking 3 tot 6
dB(A). De hogere piekwaarde van 3 tot 6 dB(A) komt overeen met de gelijktijdige
passage van 2 tot 4 identieke vliegtuigen volgens de modelberekeningen;
6. De systematische afwijkingen tussen metingen en berekeningen vallen niet binnen
de marges van +/- 2 dB(A), die daarvoor gelden volgens de Europese richtlijnen voor
kartering van omgevingslawaai 2015/9961;
7. Aangetoond is dat er wel degelijk een directe relatie is tussen LAmax en Lden . Uit deze
relatie volgt, dat de Lden 3 tot 5 dB(A) hoger komt te liggen. De MER is daarom op
onjuiste Lden-waarden gebaseerd en geeft daarmee geen realistisch beeld van de
mogelijke geluidseffecten;
8. De significant hogere waarden, die uit de geluidmetingen blijken, zijn in lijn met de
gebruikelijke afwijkingen tussen metingen en modelberekeningen Bekend is dat de
modelberekeningen met het NRM systematisch lagere geluidwaarden opleveren dan
de metingen;
9. Verontrustend is, dat het nieuwe rekenmodel DOC.29 gemiddeld een nog grotere
afwijking oplevert dan het ‘oude’ model NRM. Dit blijkt uit de trendvalidatie van
DOC.292.

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen