Standpunten regionale en lokale politiek

FEIT: Laagvliegen wordt doorgedrukt. Ondanks breed verzet van lokale en provinciale politiek.

Vele gemeenten en provincies verzetten zich tegen het laagvliegen van en naar Lelystad Airport. En terecht, want het tast de leefbaarheid aan van hun inwoners. En het gaat om de rust, gezondheid en veiligheid heel veel mensen, 2.7 miljoen om precies te zijn. Ondanks al het verzet, blijft het Ministerie van I&W en minister Van Nieuwenhuizen de opening van Lelystad Airport en het laagvliegen doordrukken. Onderstaand een aantal van de standpunten.