50plus

Standpunt 50+ verkiezingsprogramma 2021

50PLUS wil de wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties. 50PLUS staat voor een krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid en maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.

Lees hier alles

Wapenfeiten 2017-2020

Wat heeft SGP daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

regelmatig mede-indiener van kritische vragen over werkwijze van de VVD-minister tav Lelystad Airport.

gestemd vóór inzet burgerpanels luchtvaart.

  de Tweede Kamerfractie 50plus hield zich wat op de achtergrond tav de luchtvaart en Lelystad Airport.

geen concrete actie ondernomen om burgers te beschermen tegen de schadelijke laagvliegroutes.

50plus: 1 ster

50plus is redelijk ambitieus qua klimaat, maar heeft opvallend genoeg geen standpunt tav. de luchtvaart.

We raden een stem op de 50plus af. De standpunten zijn weinig concreet, zonder enige stellingname tav. de luchtvaart.

Terug naar overzicht.

#Stemhoger

50plus komt niet voor in de kieswijzer luchtvaart

De uitgebreide 'Kieswijzer Luchtvaart' beoordeelt politieke partijen op 8 punten uit het verkiezingsprogramma (oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid).  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.