CDA

Uit het programma van het CDA

Voor Nederland is een concurrerende en duurzame luchtvaart op Schiphol en de regionale luchthavens van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. Het is wenselijk het aantal vluchten op Schiphol voorlopig te beperken met een maximum van 500.000. Schiphol en de regionale luchthavens moeten daarbij als gezamenlijk Nederlands netwerk optreden, zodat de beschikbare capaciteiten beter benut worden.

We bezien de opening van Lelystad Airport in het licht van deze ontwikkelingen, het herstel van de luchtvaart en rekening houdend met alle belangen. Bij een eventuele opening zijn laagvliegroutes niet acceptabel.

Lees hier alles

Wapenfeiten CDA 2017-2020

Wat heeft het CDA daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

 Lokale en regionale CDA-ers spreken zich wel expliciet uit tegen laagvliegen en tegen opening van nieuw vliegveld Lelystad Airport, maar vinden weinig gehoor in Den Haag.

Het stemgedrag in de Tweede Kamer is nagenoeg gelijk aan die van partner VVD, die blijft vasthouden aan snelle opening van Lelystad Airport.

Ondanks mooie woorden, heeft CDA géén concrete actie ondernomen om laagvliegen daadwerkelijk op te lossen.

CDA is onrealistisch positief over het effect van innovatie op hinder reductie en verduurzaming van de luchtvaart.

Opvallend: CDA stemde voor toestaan van autonome groei. Net als VVD en PVV en in tegenstelling tot eerdere beloftes en uitspraken hierover. 

CDA toont weinig betrokkenheid bij de zorgen van burgers, heeft oa. tegen inzet van een debat luchtvaart met burgers en vakbonden gestemd .

CDA: 1 ster

CDA heeft zich deze regeerperiode laten zien als een partij die het schadelijke laagvliegen geen strobreed in de weg heeft gelegd en weinig heeft betekend voor burgers en hun zorgen. En toont zich daarmee een prettige partner voor de VVD, die zo snel mogelijk een nieuw vliegveld wil openen.

Voor de komende verkiezingen is CDA kritischer tov. de luchtvaart en spreekt over grenzen aan de groei van Schiphol. CDA laat in het midden hoe het staat tov. het openen van een nieuw vliegveld Lelystad Airport, maar spreekt zicht wel uit tégen de schadelijke laagvliegroutes.

Het CDA heeft in het verleden weinig ondernomen om burgers te beschermen tegen de schadelijke effecten van laagvliegen. De beste garantie tegen de schadelijke laagvliegroutes is GÉÉN opening van Lelystad Airport.

Daarom vinden we een stem op het CDA géén verstandige keuze.

Terug naar overzicht.

CDA op 7e plek Kieswijzer Luchtvaart

31 /100 punten →  plek 7.

De 'Kieswijzer Luchtvaart' is een andere, gelieerde kieswijzer en beoordeelt verkiezingsprogramma's op oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid.  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.

Uitgelicht: Mustafa Amhaouch

  • Tweede Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart.
  • Onrealistisch positief over effecten innovaties op overlast door de luchtvaart.
  • Weinig oog voor zorgen omwonenden en slecht benaderbaar.
  • Heeft als ‘Zoom” achtergrond een reclamefoto van futuristisch vliegtuig