D66

Standpunt programma D66

De keerzijde van het vliegen voor het milieu en voor de gezondheid van omwonenden wordt steeds zichtbaarder. D66 wil een einde maken aan de massaconsumptie van vliegen ten koste van de leefomgeving. Daarom komen er heldere, handhaafbare en strengere grenzen en verbeterdoelstellingen voor uitstoot van CO2, voor geluidsbelasting en voor luchtvervuiling.

Lelystad Airport kan alleen open voor burgerluchtvaart als dit niet leidt tot groei van de uitstoot en milieuvervuiling van luchtvaart in Nederland. Ook stellen we als voorwaarden dat er geen ‘laagvliegroutes’ zijn, er geen stikstofprobleem ontstaat en Lelystad alleen mag functioneren als overloopluchthaven van Schiphol.

Lees hier alles

Wapenfeiten 2017-2020

Wat heeft D66 daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

 vastgehouden aan strikte eisen voor opening Lelystad Airport, zoals géén laagvliegroutes en géén autonome groei.

aantal kritische Kamervragen tav. de kwaliteit van de Milieu Effect Rapportage en veiligheidsissues.

 gestemd vóór ronde-tafelgesprek luchtvaart en vóór inzet burgerpanels luchtvaart.

weinig kritisch op de werkwijze van VVD-minister van Nieuwenhuizen, gekenmerkt door zeer slechte informatievoorziening en een  erbarmelijk participatieproces.

onrealistisch positief over het effect van innovatie op hinder reductie en verduurzaming van de luchtvaart.

Jan Paternotte (D66): ‘Eerst de feiten …. ‘

D66: 3 sterren

D66 heeft zich in deze regeerperiode actief en standvastig ingezet voor een zorgvuldig proces en daarmee voorkomen dat snelle opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport werd doorgedrukt. In het verkiezingsprogramma staan ambitieuze klimaatplannen, zo moet de luchtvaart aan strenge klimaat- en milieu eisen voldoen. Maar D66 is NIET expliciet tegen opening van nieuw vliegveld Lelystad Airport. Dat valt lastig te rijmen. D66 spreekt zich WEL expliciet uit tégen de schadelijke laagvliegroutes.

Het geven van een simpel stemadvies is daarom lastig.

Wel geven we je mee: De beste garantie tegen de schadelijke laagvliegroutes is GÉÉN opening van Lelystad Airport.

Terug naar overzicht.

#Stemhoger

D66 op plek 5 in de kieswijzer luchtvaart

75 /100 punten   plek 5 /10

De 'Kieswijzer Luchtvaart' is een andere, gelieerde kieswijzer en beoordeelt verkiezingsprogramma's op oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid.  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.

Uitgelicht: Kamerlid Jan Paternotte

  • Actief en ervaren Kamerlid, woordvoerder luchtvaart D66.
  • Vasthoudend aan gestelde eisen tav. opening Lelystad Airport.
  • Goede dossierkennis.
  • Hecht groot belang aan veiligheid luchthavens.