PvdA

Standpunt PvdA verkiezingsprogramma

We erkennen het belang van Schiphol en KLM voor onze economie, maar stellen wel strenge duurzaamheids- en arbeidsvoorwaarden die te allen tijde worden nageleefd. Overlast voor omwonenden van vliegvelden wordt beperkt. De Nederlandse luchtvaart krijgt een CO2-plafond dat jaarlijks daalt.

In het licht van de vermindering van de luchtvaart, de overlast van de luchtvaart op bewoners en de werkgelegenheid, zal de positie van Schiphol én de regionale luchthavens opnieuw gewogen moeten worden.

Lees hier alles

Wapenfeiten PvdA 2017-2020

Wat heeft de PvdA daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

PvdA heeft gestemd tégen autonome groei Lelystad Airport 

Motie van PvdA kamerlid Kuiken (2018) over betere participatie en inspraak voor burgers

  Hoopvol: een groeiende actieve tak 'duurzaam' binnen de PvdA is tegen opening nieuw vliegveld Lelystad Airport, helaas is dit standpunt niet opgenomen in het programma.

PvdA bleef op de vlakte als het ging om Lelystad Airport, de wanpraktijken en de zorgen om de schadelijke laagvliegroutes.

PvdA hecht teveel waarde aan het 'banen argument' van de luchtvaartsector. Bovendien wil PvdA 'goed werk', maar daar staat de luchtvaartsector niet om bekend.

Luchtvaartlobby en fossiele industrie hebben nog immer diepgaande invloed op deze partij.

PvdA: 1,5 ster

PvdA is in het verkiezingsprogramma flink kritischer geworden over de luchtvaart, wil alleen verdere groei toestaan onder voorwaarden, en heeft flinke klimaatambities. Ook wordt de benodigde verbetering van de luchtkwaliteit benoemd.

Echter, PvdA is niet concreet over de grenzen aan de groei, noch over de opening van een nieuw vliegveld. En lijkt geen oog te hebben voor de schadelijke laagvliegroutes. Dat is tegenstrijdig.

Daarom 1,5 ster. Wil je zeker zijn van géén laagvliegroutes over je hoofd? Dan is een stem op de PVDA géén verstandige keuze

Ga terug naar kieswijzer.

#Stemhoger

PvdA op plek 6 Kieswijzer Luchtvaart

69 /100 punten →  plek 6.

De 'Kieswijzer Luchtvaart' is een andere, gelieerde kieswijzer en beoordeelt verkiezingsprogramma's op oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid.  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.

Uitgelicht: Kamerlid Gijs van Dijk

  • Kamerlid en woordvoerder Luchtvaart.
  • Regelmatig mede-indiener van moties tav de luchtvaart.
  • Weinig zichtbaarheid en geen initiatief op luchtvaartdossier.
  • Geen uitgesproken standpunten tav luchtvaart.