SGP

Standpunt SGP verkiezingsprogramma 2021

Schiphol loopt tegen haar grenzen aan. De SGP is kritisch over groei van het aantal vluchten van en naar de huidige locatie. Zeker de vele vakantievluchten hebben voor Nederland in economisch opzicht nauwelijks toegevoegde waarde.

De SGP wil echter geen opstelling van Lelystad Airport zolang sprake zal zijn van zogenaamde laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes over onder meer de Veluwe zorgen in een groot gebied voor geluidshinder. Eerst moet duidelijk zijn dat de herindeling van het luchtruim het mogelijk maakt om snel hoger te gaan vliegen dan wel dat vliegtuigen via het IJsselmeer weg kunnen.

Lees hier alles

Wapenfeiten 2017-2020

Wat heeft SGP daadwerkelijk betekend voor de leefomgeving, veiligheid en gezondheid van burgers en omwonenden?

regelmatig mede-indiener van kritische vragen over werkwijze van de VVD-minister tav Lelystad Airport.

tegenstander van autonome groei en toestaan vrachtverkeer op Lelystad Airport

gestemd vóór inzet burgerpanels luchtvaart.

  de Tweede Kamerfractie SGP hield zich wat op de achtergrond tav de luchtvaart en Lelystad Airport.

geen concrete actie ondernomen tegen de schadelijke laagvliegroutes voor burgers en ondernemers.

SGP is provinciaal en lokaal voorstander van opening Lelystad Airport.

SGP: 1 ster

SGP is redelijk ambitieus qua klimaatplannen en enigszins kritisch tov. verdere groei van de luchtvaart. SGP noemt het voordeel van hinderbeperking bij verplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport, maar dit is niet correct. Bij verplaatsing zal hinder per saldo toenemen. SGP is tegenstander van laagvliegroutes over mn. de Veluwe, maar verbindt er weinig concrete voorwaarden aan.

We raden een stem op de SGP af. De standpunten zijn weinig concreet. Bovendien is de beste garantie tegen minder hinder en tegen de schadelijke laagvliegroutes GÉÉN opening van Lelystad Airport.

Terug naar overzicht.

#Stemhoger

SGP komt niet voor in de kieswijzer luchtvaart

De uitgebreide 'Kieswijzer Luchtvaart' beoordeelt politieke partijen op 8 punten uit het verkiezingsprogramma (oa. economie, groei, Lelystad Airport, bewoners en duurzaamheid).  Hoe sterker tègen groei van de luchtvaart, hoe meer punten. Maximaal 100 punten.

Uitgelicht: Chris Stoffer

  • Tweede Kamerlid en woordvoerder luchtvaart SGP.
  • Geen focus op luchtvaartvraagstukken.
  • Weinig oog voor zorgen burgers en ondernemers mbt. de laagvliegroutes.