Veiligheid

Veiligheid

Experts op het gebied van vogeltrek en birdstrike constateren dat bij de overheid en bij de organisatie van de nieuwe luchthaven helemaal geen expert-kennis is over wat het vliegveld in dit drukke vogelgebied aan maatregelen zou moeten nemen om de veiligheid te kunnen garanderen.

De feiten:

  • De risico's op vogelaanvaringen zijn niet goed onderzocht
  • Voorgenomen maatregelen om birdstrike te voorkomen zijn niet afdoende

Betrokken experts:

Dr. Bart Ebbinge
- Bioloog en ganzenonderzoeker

Dhr Ernst-Jan Goedhart
- Oud gezagvoerder KLM, deskundige 'flight safety'

Alexander ter Kuile
- Luchtvaart expert. Oud Secretaris Generaal Civil Air Navigation Services Organisation CANSO

Birdstrike

Bekijk dit fragment over 'birdstrike' uit de documentaire van Rob de Wind.

In dit fragment een aantal opvallende zaken:

Tevens constateren zij dat de voorgenomen maatregel van 1 jager naast de startbaan volstrékt onvoldoende is.
Dat de informatie over vogeltrek vanuit een radar in de Bilt zou moeten komen maar dat die radar met een bereik van 5 tot 25 kilometer bij lange na niet toereikend is om het gebied te kunnen monitoren.

De experts maken zich grote zorgen.

In de Zienswijze: Lelystad Airport voor gezien zijn de risico's en onderzoeken met verwijzingen uitgebreid beschreven vanaf pagina 110 tot 130.
De uitgebreide zienswijze is gediend op 21 februari 2019 en omschrijft nauwgezet alle tot dan toe onderzochte aspecten en bezwaren tegen het aangepaste luchtvaartbesluit Lelystad Airport

Vogelbescherming

De vogelbescherming is zeer verontrust over de nonchalance van het ministerie wat betreft de risico's op vogelaanvaringen bij Lelystad Airport.
Zij constateren:

NOS bericht:
Op 29 juli 2019 kwam op Eelde Airport een Boeing 737 van Transavia tijdens de landing in botsing met een zwerm meeuwen: gevolg 10 dode vogels op de baan.
Dit incident liep gelukkig goed af!
NOS BERICHT: link https://nos.nl/l/m/2297609

"Een Russisch passagiersvliegtuig heeft vlak na vertrek uit Moskou een geslaagde noodlanding gemaakt in een maïsveld. Beide motoren van het toestel van Ural Airlines vielen uit nadat er een zwerm meeuwen ingezogen was.

Hetzelfde kan op Lelystad Airport gebeuren dat vlak naast de vogelrijke Oostvaardersplassen ligt! Dit is aantoonbaar volstrekt onvoldoende onderzocht.
Wellicht een idee om toch nog eens serieus naar de vele waarschuwingen van diverse ornithologen te kijken inzake Lelystad Airport en de mogelijke kans op birdstrikes daar.

Gevaar door drukte vliegverkeer Schiphol

Parool van 30 oktober 2018 
De kans op vliegtuigbotsingen rondom Schiphol was één van de problemen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar aanzette tot een vernietigend rapport over de veiligheidssituatie op Schiphol...... Lees het artikel hier

25 april 2018 Onderzoeksraad voor de veiligheid constateert:
"Veiligheid Schiphol ondergeschikt aan groei"
Ondercapaciteit en onduidelijkheid verantwoordelijkheden zijn factoren die belicht worden. Lees hier het artikel op de NOS