Zienswijzen

De Zienswijzen van SATL

SATL heeft meerdere zienswijzen ingediend. Een zienswijze lijkt op een bezwaarschrift en is een visie van een belanghebbende over een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan, doorgaans onderdeel van een formeel participatieproces.

‘Fundamentele herziening concept Luchtvaartnota nodig’. (2020)

Zienswijze concept Luchtvaartnota 2020-2050, in 10 punten. Kortgezegd: De ontwerp nota kan de toets der kritiek niet doorstaan en behoeft fundamentele herziening. De zienswijze omvat verder een indringende oproep om niet het ministerie, maar een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen.

Lees er hier meer over.

‘Vragen om opheldering’ (2019)

Naar aanleiding van het wijzigingsbesluit Lelystad Airport, zijn door velen (belanghebbenden, Kamerleden etc) vragen gesteld. Hierop kwam een Nota van Antwoord van minister van Nieuwenhuizen (I&W).  Deze Nota van Antwoord was dusdanig onbevredigend, dat er een selectie is gemaakt van 181 niet-beantwoorde, incompleet beantwoorde of foutief beantwoorde (2019). Deze 181 vragen zijn gebundeld in 'Vragen om opheldering' en aangeboden aan de heer Dronkers (ministerie I&W) dd. 29 augustus 2019.

Lees er hier meer over.

‘Lelystad Airport voor gezien’ (2019)

Zienswijze op het ontwerpbesluit wijziging Luchthavenbesluit Lelystad en de geactualiseerde Milieu Effect Rapportage (2019). De zienswijze is onderdeel van het participatie traject en is te vinden via: Lees er hier meer over.